Ing. Katrin Braunová
Ing. Katrin Braunová
bit cz (best in training)

S paní Ing. Simonou Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE naše společnost pracuje na několika vzdělávacích projektech a naši klienti jsou se vzdělávacími kurzy pod jejím vedením velmi spokojeni.

Její výklad je vždy srozumitelný, systematický, má hodně zkušeností z praxe a velmi dobrou prezentaci.

Jedná se o velmi profesionální lektorku, komunikativní, vstřícnou, která má široké znalosti přesahující více oblastí vzdělávání, zaměřuje se na detail, umí jasně vysvětlit problematiku a její individuální přístup ke každému klientovu je nedocenitelný.

Ing. Katrin Braunová
Vedoucí pobočky Jihlava/ Projektová manažerka

Lucie Sedláková
Lucie Sedláková

Karlovy Vary dne 18.4. 2018

Reference lektorky profesních dovedností

Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE je velmi energická žena, která působí na lidi mile, sympaticky a důvěryhodně. Tato žena byla pro náš hotel velkým přínosem nejen svojí osobností, znalostmi, zkušenostmi, ale i entusiasmem a přístupem.
V našem 5* hotelu lektorovala více skupin, např. Recepce, Spa, Obsluha atd. Kurzy byly dobře zorganizované, výklad perfektně připravený a přizpůsobený vždy dané skupině a aktuální situaci. Nenuceně vtáhla své „žáky“ do kurzu, motivovala ke spolupráci a vědění. Po ukončení kurzu, ochotně řešila problematiku každého střediska a odpovídala na dotazy zaměstnanců či provozních. Co se týká procesů, viděla i to, kde jsme my již měli provozní slepotu. Její znalosti a dovednosti perfektně celé týmy stmelily, a podařilo se jí procesy nastavit. Především kvituji její trpělivost.
Jako lektor dokonale splnila naše očekávání, byla s ní skvělá spolupráce a vřele ji doporučuji ostatním zájemcům.

Lucie Sedláková
Assistant manager

Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE

Ing. Tomáš Černý, EEZY
Ing. Tomáš Černý
EEZY - Konference, vzdělávání, knihy, časopisy

Ing. Simonu Myslikovjanovou, Ph.D., MBA, MBE jsem potkal poprvé při vydávání knihy „Manažeři se lvíčkem“, která vyšla v produkci našeho nakladatelství ve spolupráci s Českou manažerskou asociací.

Simonu Myslikovjanovou jsem poznal jako velice aktivní, energickou ženu, která jde za svým cílem s velkým nasazením a entuziasmem.

V současnosti připravujeme společný knižní projekt a spolupráce funguje špičkově, je radost pracovat s opravdovým profesionálem.

Ing. Tomáš Černý

Plzeňský Prazdroj
Plzeňský Prazdroj

Milá Simono,

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši práci a čas, který jsme s Vámi mohli strávit. Tréninkový program, který jste pro nás připravila, byl velmi komplexní a plně pokrýval naše zadání. Přiznám, že z počátku byl tento téměř půlroční program přijímán spíše skepticky, ale už po prvních kolech bylo z jejich reakcí jasné, že pro většinu z členů mého týmu bude trénink přínosem a poznatky využijí v práci. Pro mne bylo velice zajímavé sledovat, jak v podstatě okamžitě zkoušeli využít Vaše rady v praxi při jednání se zákazníky i kolegy.

Největším přínosem tréninkového plánu pro můj tým nebyly paradoxně vylepšené prodejní dovednosti, ale to, že jste dokázala odhalit nefungující týmové vazby, nedostatečnou interní komunikaci a hlavně dokázala měnit obsah školení a lektorský styl podle potřeb jednotlivých týmů i osobností, které jste trénovala.

Pro mne osobně byla velice důležitý fakt, že jste mi dokázala, nenásilnou a interaktivní formou, ukázat mé kolegy a podřízené v jiném světle, pochopit lépe jejich motivaci, styl chování a vnitřní bloky. Dokázala jste nás otevřít a ukázala cestu, jak lépe vyjít s ostatními.

Dlouho jsem se nesetkal s takovým profesionálem, jako jste Vy.

Martin Koncal, General Manager
Martin Koncal

Dobrý den Simono,

Úvodem bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za skvělé školení. Velice rád Vám poskytnu zpětnou vazbu.

Vybrali jsme efektivní komunikaci, protože ji považujeme za jeden z hlavních nástrojů pro dosažení úspěchů naší společnosti a také pro dosažení spokojenosti našich zaměstnanců. Obsahově školení zcela splnilo mé očekávání. Forma prezentace a způsob zapojování všech účastníků dokonce předčilo mé očekávání. Každý se musel aktivně účastnit, každý musel zapojovat svůj mozek a každý musel prezentovat své výstupy.

Zároveň bych rád vyzdvihl Váš důraz na písemné a následně verbální opakování procvičované tématiky. Shledávám tento způsob jako velice efektivní a myslím si, že takto opravdu dostanete část znalostí jednotlivým účastníkům takzvaně “pod kůži”. Již dnes v rámci našeho Daily Managementu jednotliví kolegové používali otevřené otázky a procvičovali si probíranou tématiku mezi sebou.

Dále se mi líbila atmosféra a uvolněnost, kterou v rámci školení umíte navodit, ale zároveň udržet kázeň. Což někdy bývá složité. Velice se mi líbily Vaše příklady z praxe. Zejména přirovnání o odkládání špatných nálad do igelitek po příchodu do zaměstnání. Konečně můj tým slyšel tato slova také od někoho jiného. S tím jste mně osobně velice pomohla.

Nápady na zlepšení bych snad měl jen k počtu účastníků školení, avšak to si myslím, je stanoveno v rámci dotačního programu a vy s tím nic udělat nemůžete. Dvanáct účastníků je opravdu hodně a při praktickém procvičování to trvá dlouho, než se všichni vystřídají.

Ohledně dalšího zaměření školení bych rád navrhl, zda by bylo možné, aby jednotliví vedoucí mohli příště přinést jeden problém, který v rámci svého týmu řeší a zda by si mohli s Vámi zahrát scénku, jak tento problém zvládnout.

Myslím, že by to pro ně byla velice dobrá a praktická ukázka, kterou by mohli následně používat.

Ještě jednou Vám za školení moc děkuji a těším se na pokračování.

S pozdravem
Martin

Martin Konečný
Martin Konečný

Informace k působení paní Ing. Simony Myslikovjanové, MBA, MBE jako lektorky v rámci projektu agentury CzechTourism

Paní Ing. Simona Myslikovjanová, MBA působila jako lektorka v rámci projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl realizován agenturou CzechTourism a jeho hlavním cílem bylo zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v cestovním ruchu. Za dobu realizace vzdělávání, které v rámci projektu probíhalo od března 2013 do října 2015, bylo realizováno takřka 1 300 kurzů s více jak 19 700 úspěšnými absolventy.

Projekt byl určen pro cílovou skupinu podnikatelských subjektů s aktivní činností v oblasti cestovního ruchu. Projektu se tak účastnili OSVČ či zaměstnanci firem podnikajících v pohostinství, ubytování, cestovních kancelářích a agentur, dále průvodci, zaměstnanci turistických informačních center a zaměstnanci sportovních zařízení, fitcenter a služeb pro osobní a fyzickou pohodu.

Jednotlivé školící kurzy byly řazeny dle tématiky a příslušného odborného zaměření, a byly určeny pro tři stupně pracovního zařazení zaměstnance (řadoví zaměstnanci, střední management a vyšší management). K dispozici byly odborné kurzy i kurzy tzv. měkkých dovedností.

Paní Myslikovjanová v projektu působila jako lektor zprostředkovaný dodavatelem Asociací hotelů a restaurací ČR a školila následující kurzy:

 • Komunikační dovednosti a efektivní komunikace pro oblast cestovního ruchu,
 • Vyřizování reklamací a stížností pro oblast cestovního ruchu,
 • Profesionální obsluha hostů pro číšníky a servírky,
 • Maximalizace příjmu restauračních zařízení,
 • Snídaně a polopenze moderně a ekonomicky,
 • Leadership,
 • Práce s obsluhujícím personálem aneb jak vybudovat skvělý tým,
 • Marketing ubytovacích zařízení,
 • Jak marketingově využít Facebook, Twitter a další sociální sítě,
 • Housekeeping I a II,
 • Recepce I a II.

Hodnocení kurzů, resp. zpětnou vazbu účastníků na kurzy, představovaly zejména písemně vyplňované dotazníky a hodnocení externích hodnotitelů, ale také osobní nebo telefonický kontakt projektového týmu s účastníky.

Z námi získané zpětné vazby můžeme hodnocení lektorky označit za velmi pozitivní, a vzhledem k počtu lektorů v projektu (bylo jich přes šest desítek), hodnotili účastníci paní Myslikovjanovou jako jednu z nejlepších. Z interních statistik víme, že kurzy lektorované paní Myslikovjanovou, hodnotili účastníci vysokým procentuálním hodnocením úspěšnosti – přes 90 % a hodnocení externími hodnotiteli dosahovalo dokonce přes 96 % (nezávisle hodnoceno agenturou STEM/MARK v rámci evaluační části projektu). V neposlední řadě je důležitým vypovídajícím ukazatelem kvality lektorky i opakovaná poptávka účastníků kurzů po jí vedených kurzech.

S pozdravem,

Martin Konečný
Vedoucí oddělení vzdělávání a projektů R&D