Ing. Martina Hausdorfová
Národní pedagogický institut České republiky

Simonu Myslikovjanovou jsem poznala v měsících pandemie covidu-19 díky webináři Epale, který lektorovala. Vzhledem k jejím znalostem, zaměření a skvělému přístupu jsem ji oslovila s nabídkou členství v tematických LinkedInových skupinách ke kariérovému poradenství a k podnikavosti, které jsme v projektu P-KAP Národního pedagogického institutu založili v rámci budování Edusítě (online katalogu odborníků ve vzdělávání). 

Spolupráce se Simonou byla od samého začátku velmi efektivní a z její strany skutečně vstřícná. Společně s kolegou Petrem Pokorným, který se věnuje tématu kariérového poradenství, jsme si se Simonou vyměnili mnoho názorů a zkušeností a domluvili se na společné přípravě projektového webináře s názvem Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška

Simona Myslikovjanová tento webinář spolu s kolegou moderovala, vystoupila rovněž s vlastním příspěvkem Mindset at school® aneb Jak rozvíjet růstové myšlení jedince a nemalou měrou přispěla k jeho úspěšnému průběhu. 

V příjemném a konstruktivním duchu pokračujeme ve vzájemné komunikaci a spolupráci.

Ing. Martina Hausdorfová
NPI ČR